Chuyển tới nội dung

Công bố Báo cáo thường niên năm 2023 của Green Burien Partnership

Thành phố Burien đã công bố báo cáo thường niên năm 2023 ca ngợi những tiến bộ đáng kể mà Đối tác Green Burien đã đạt được hướng tới các mục tiêu của mình ở Burien năm ngoái.

Tầm nhìn của Green Burien Partnership là có một khu rừng đô thị lành mạnh được hỗ trợ — và được hỗ trợ bởi — một cộng đồng có nhận thức và gắn kết. Sứ mệnh của Đối tác là thu hút cộng đồng tham gia vào việc tăng cường và duy trì một khu rừng đô thị lành mạnh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu biến đổi khí hậu ở cấp địa phương và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý giá của Burien cho các thế hệ hiện tại và tương lai được hưởng thụ. Quan hệ đối tác dẫn đầu về công lý môi trường với sự hiểu biết rằng trách nhiệm của chúng tôi là thay đổi câu chuyện xoay quanh việc tiếp cận không gian xanh trong khi chúng tôi cải thiện chúng. Công việc này có thể thực hiện được thông qua việc xây dựng mối quan hệ và hợp tác. Công việc này được hướng dẫn bởi Kế hoạch Quản lý Rừng Đô thị Đối tác Green Burien.

Một số điểm nổi bật từ báo cáo bao gồm:

  • 95% của tất cả chi phí chương trình được chi trả bằng hiện vật quyên góp và thời gian của nhân viên hiện có
  • 35 sự kiện tình nguyện đã được tổ chức, kết quả là đã trồng được 800 cây xanh, 1.060 cây bụi và thảm phủ mặt đất và loại bỏ 145.000 feet vuông cỏ dại
  • Khoảng 1.500 cây đã được đánh giá và kiểm kê trên toàn bộ tài sản công và tư - bao gồm 101 loài cây độc đáo
  • 46 giấy phép liên quan đến cây đã được cấp trên tài sản tư nhân và khoảng 160 cây được giữ lại và bảo vệ trong quá trình phát triển

Đọc báo cáo đầy đủ để tìm hiểu thêm về công việc, câu chuyện đằng sau một số điểm nổi bật chính và những gì sẽ xảy ra vào năm 2024 tại các liên kết bên dưới.

Chúng tôi đang yêu cầu phản hồi từ cộng đồng Burien về Báo cáo thường niên của Đối tác Green Burien. Vui lòng dành chút thời gian và hoàn thành bản khảo sát dưới đây với ý kiến đóng góp của bạn.

Tình nguyện viên trồng cây tại Ngày Burien Xanh 2023.
Tình nguyện viên trồng cây tại Ngày Burien Xanh 20203 (ảnh: Charissa Soriano)
Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt