Chuyển tới nội dung

Hội đồng thành phố Burien tiếp tục thảo luận về tài trợ của kế hoạch cứu hộ Mỹ

Hội đồng thành phố Burien sẽ tiếp tục thảo luận về kế hoạch đầu tư $10,8 triệu tài trợ phục hồi đại dịch của Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ liên bang trong cuộc họp đặc biệt về Thứ hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022. Một kế hoạch thực hiện đề xuất sẽ được thảo luận.

Hội đồng Thành phố bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cấp cao mà nhân viên Thành phố Burien đã trình bày với họ vào tháng 7 để cấp vốn cho việc giải quyết các nhu cầu của cộng đồng, an toàn công cộng, phát triển kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương và cơ sở hạ tầng.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt