Chuyển tới nội dung

Burien Kế hoạch Hành động Khí hậu Nhóm Cố vấn Cộng đồng Tổ chức Hội thảo Đầu tiên

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, hội thảo Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien đầu tiên được tổ chức nhằm xác định tầm nhìn, các lĩnh vực trọng tâm và mục tiêu cho kế hoạch bằng cách thu thập phản hồi từ Nhóm Cố vấn Cộng đồng và các thành viên khác trong cộng đồng.

Tải xuống tóm tắt của hội thảo công cộngvà truy cập vào bản trình chiếu trong Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha (español), hoặc Tiếng Việt (Tiếng Việt).

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt