Chuyển tới nội dung

Tạp chí Burien

Tạp chí Burien do Thành phố Burien sản xuất và có các câu chuyện về các chương trình và dịch vụ do Thành phố Burien cung cấp. Chúng tôi cũng giới thiệu hồ sơ của các nhà lãnh đạo cộng đồng của Burien, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng kết nối và cộng đồng, đồng thời quảng bá thông tin giáo dục quan trọng để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là khơi dậy niềm tự hào của người dân trong cộng đồng và các doanh nghiệp địa phương của chúng tôi.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt