Chuyển tới nội dung

Ủy ban quy hoạch Burien xem xét các quy định về cây

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Quy hoạch Burien đã bỏ phiếu nhất trí để chuyển một khuyến nghị về việc thông qua các sửa đổi quy định về cây xanh cho Hội đồng Thành phố Burien.

Các quy định về cây sẽ được đưa ra Hội đồng thành phố vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Xem bài thuyết trình và thảo luận với Ủy ban Kế hoạch.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt