Chuyển tới nội dung

Cách tham gia vào Kế hoạch hành động khí hậu

Chúng tôi muốn nghe từ cộng đồng về tầm nhìn của họ về một thành phố phát triển và bền vững. Chúng tôi muốn hiểu các ưu tiên của cộng đồng và nơi chúng tôi có thể tạo ra những tác động lớn nhất để giảm phát thải KNK và tạo ra một thành phố có khả năng phục hồi.

Trong khi sự tham gia trực tiếp bị hạn chế khi xem xét cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19, Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien sẽ kết hợp phản hồi của công chúng thông qua nhiều phương pháp như trang web của dự án này, các cuộc họp ảo công khai và khảo sát.

Tiếp xúc môi trường@burienwa.gov để biết thêm thông tin.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt