Chuyển tới nội dung

Cảm ơn bạn đã cung cấp phản hồi về Lộ trình phục hồi của Burien!

Cảm ơn tất cả những người đã trả lời cuộc khảo sát, tham gia cuộc họp cộng đồng hoặc những người đã tham gia vào một nhóm tập trung. Phản hồi của bạn sẽ được trình bày cho Hội đồng Thành phố Burien vào tháng Năm. 

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt