Chuyển tới nội dung

Cập nhật về Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Công viên Đại lộ Trình bày cho Hội đồng Thành phố Burien Trong Phiên Nghiên cứu

Các nhân viên của Thành phố Burien đã trình bày hiện trạng của dự án trong một phiên nghiên cứu của Hội đồng Thành phố vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, và chia sẻ các cách để mọi người cân nhắc.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt