Chuyển tới nội dung

Chia sẻ những câu chuyện và ý tưởng của bạn để giúp định hình thành phố của bạn

Thành phố Burien đang hình dung lại tương lai lâu dài của thành phố chúng ta thông qua nỗ lực lập kế hoạch phối hợp có tên “Shape Your City”. Trong giai đoạn tầm nhìn cộng đồng của Shape Your City, bạn đã chia sẻ các ưu tiên của mình và giúp chúng tôi phát triển tầm nhìn rõ ràng cho công việc này. Bây giờ, chúng tôi sẽ quay lại với bạn với các câu hỏi sẽ giúp chúng tôi thực hiện các ưu tiên đó và xây dựng các chiến lược cũng như giải pháp để bạn đánh giá.

Kết quả của nỗ lực lập kế hoạch này sẽ hướng dẫn hoạch định chính sách, kế hoạch hoạt động và ngân sách trong hai mươi năm tới. Điều quan trọng là tiếng nói của cộng đồng hướng dẫn các quy trình lập kế hoạch quan trọng này và hiểu được nơi mọi người có thể sống, làm việc, vui chơi và di chuyển xung quanh Burien là điều cần thiết.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét chung nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ syc@burienwa.gov.

Cập nhật kế hoạch toàn diện

Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về nhà ở, trung tâm khu phố, nhà ở trung lưu và phát triển kinh tế. Điều hướng đến “bức tường ý tưởng” của chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của bạn, đề xuất các chiến lược mới và trình bày ý tưởng của bạn để giúp Burien phát triển theo cách bền vững và công bằng.

Cập nhật quy hoạch tổng thể giao thông vận tải

Bạn sẽ tiêu tiền của Burien vào các dự án giao thông như thế nào?

Điều hướng đến công cụ ngân sách giao thông vận tải của chúng tôi để bỏ phiếu cho các tiêu chí mà Thành phố Burien nên sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư giao thông vận tải.

Cập nhật Kế hoạch Công viên, Giải trí và Không gian Mở

Chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi của bạn về bốn công viên ở Burien: Công viên Chelsea, Công viên Hilltop, Công viên Jacob Ambaum, Công viên Salmon Creek Ravine và Công viên Southern Heights. Chúng tôi cũng muốn biết ý tưởng của bạn để tạo công viên mới, cơ sở giải trí và nghệ thuật công cộng trong khu phố Boulevard Park.

Điều hướng đến bản đồ phản hồi về công viên và giải trí của chúng tôi để trả lời năm cuộc khảo sát ngắn về từng công viên và khu phố.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt