Chuyển tới nội dung

Chia sẻ ý tưởng của bạn để giúp cập nhật kế hoạch toàn diện của Burien

Thành phố Burien đang hình dung lại tương lai lâu dài của thành phố chúng ta thông qua nỗ lực lập kế hoạch phối hợp có tên “Shape Your City”. Trong giai đoạn tầm nhìn cộng đồng của Shape Your City, bạn đã chia sẻ các ưu tiên của mình và giúp chúng tôi phát triển tầm nhìn rõ ràng cho công việc này. Bây giờ, chúng tôi sẽ quay lại với bạn với các câu hỏi sẽ giúp chúng tôi thực hiện các ưu tiên đó và xây dựng các chiến lược cũng như giải pháp để bạn đánh giá.

Làm thế nào bạn có thể tham gia

Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của bạn về nhà ở, trung tâm khu phố, nhà ở trung lưu và phát triển kinh tế. Điều hướng đến “bức tường ý tưởng” của chúng tôi để chia sẻ câu chuyện của bạn, đề xuất các chiến lược mới và trình bày ý tưởng của bạn để giúp Burien phát triển theo cách bền vững và công bằng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét chung nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ syc@burienwa.gov.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt