Chuyển tới nội dung

Phản hồi của cộng đồng được yêu cầu về Giải pháp nước mưa

Thành phố Burien đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển Kế hoạch Hành động Quản lý Nước mưa (SMAP) để cải thiện điều kiện nước cho cá và động vật hoang dã ở Miller Creek. SMAP xác định các bước mà Thành phố có thể thực hiện để giảm tác hại của nước mưa chảy tràn.

Với sự giúp đỡ của bạn, nhóm dự án đã chọn ưu tiên Miller Creek với trọng tâm cụ thể là khu vực lân cận Downtown Burien. Nước mưa chảy tràn từ Downtown Burien không có khả năng cải thiện nếu không có sự can thiệp của Thành phố.

Cộng đồng đã được mời để giúp ưu tiên các dự án và chương trình trong khu phố Downtown có thể cải thiện tình trạng của Miller Creek. Phản hồi này đã được sử dụng để phát triển bảy giải pháp nước mưa.

Các giải pháp bao gồm các dự án và chương trình vật lý, xây dựng thay đổi cách quản lý đất đai. Tìm hiểu thêm về các giải pháp trong video bên dưới hoặc đọc thêm về chúng trên trang dự án.

Cộng đồng hiện được mời xem xét các giải pháp được đề xuất này và cung cấp phản hồi qua email. Kế hoạch hành động dự thảo sẽ có sẵn để xem xét vào tháng 2 năm 2023 sau khi phản hồi về các giải pháp thoát nước mưa này đã được thu thập và tổng hợp.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt