Chuyển tới nội dung

Kế hoạch Hành động vì Khí hậu First Burien Tóm tắt Báo cáo Thường niên Thành tựu năm 2022

Thành phố Burien đã công bố báo cáo hàng năm đầu tiên cho Kế hoạch hành động vì khí hậu Burien. Báo cáo cho thấy Hội đồng Thành phố, nhân viên Thành phố và cộng đồng Burien lớn hơn đang làm gì để tạo ra một cộng đồng bình đẳng và thích ứng với khí hậu hơn. Bản phác thảo báo cáo chiến thắng trong từng lĩnh vực trong số năm lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch và thảo luận về những gì nhân viên đang làm vào năm 2023. Một số điểm nổi bật về hành động khí hậu vào năm 2022 bao gồm:

  • Hai cuộc kiểm toán năng lượng tòa nhà do Thành phố sở hữu: Trung tâm Cộng đồng Burien và Trung tâm Nghệ thuật Moshier.
  • 25 doanh nghiệp tham gia chương trình ủ phân miễn phí của Recology.
  • Các tình nguyện viên và đối tác đã trồng hơn 470 cây bản địa, cây bụi và lớp phủ mặt đất, đồng thời loại bỏ hơn 100.000 feet vuông cỏ dại khỏi công viên và không gian xanh.
  • Một hệ thống bảng năng lượng mặt trời 100 kilowatt được lắp đặt trên mái trường trung học Highline.

Bạn có thể đọc thêm về các chiến thắng hành động vì khí hậu khác của Burien trong báo cáo bên dưới.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt