Chuyển tới nội dung

Định hình thành phố của bạn: Chia sẻ phản hồi của bạn về các ý tưởng và kế hoạch dự thảo

Trong năm qua, chúng tôi đã yêu cầu cộng đồng chia sẻ tầm nhìn của họ về tương lai của Burien như một phần của một số quy trình lập kế hoạch lớn. Chúng tôi đã phân tích dữ liệu cộng đồng và sử dụng phản hồi đó để phát triển các cập nhật lớn cho Kế hoạch toàn diện, Quy hoạch tổng thể về giao thông vận tải mới và Kế hoạch công viên, giải trí và không gian mở mới. Mùa thu này, chúng tôi đã phát động sự tham gia của cộng đồng để thông báo Kế hoạch hành động phát triển kinh tế mới.

Hiểu nơi mọi người sống, làm việc, vui chơi và di chuyển quanh Burien là điều cần thiết cho quá trình lập kế hoạch. Kết quả của nỗ lực lập kế hoạch này sẽ hướng dẫn hoạch định chính sách, kế hoạch hoạt động và ngân sách trong hai mươi năm tới.

Tìm hiểu thêm và chia sẻ ý tưởng của bạn!

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2023, Thành phố Burien sẽ tổ chức một buổi họp công khai để thu thập phản hồi cuối cùng về các kế hoạch và ý tưởng dự thảo trước khi kế hoạch được chuyển đến các ban cố vấn và Hội đồng Thành phố.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm và chia sẻ ý tưởng của mình về từng kế hoạch dự thảo bằng cách khám phá Hoạt động gắn kết thành phố định hình trực tuyến, bao gồm thông tin, bản đồ tương tác, ảnh, hình minh họa và câu hỏi khảo sát.

[Cập nhật ngày 12/1/2024: cuộc khảo sát hiện đã kết thúc.]

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt