Chuyển tới nội dung

Định hình Sáng kiến Thành phố của Bạn Yêu cầu Cộng đồng Chia sẻ Câu chuyện và Chiến lược

Thành phố Burien đang hình dung lại tương lai lâu dài của thành phố chúng ta thông qua nỗ lực lập kế hoạch phối hợp được gọi là “Định hình thành phố của bạn”. Trong giai đoạn tầm nhìn cộng đồng năm ngoái, cộng đồng Burien đã chia sẻ các ưu tiên của họ và giúp phát triển tầm nhìn chung và các ưu tiên cấp cao. Giờ đây, Thành phố đang quay trở lại với những câu hỏi sẽ giúp mở rộng tầm nhìn và các ưu tiên này để xây dựng các chiến lược và giải pháp cụ thể hơn để cộng đồng đánh giá.

Hiểu nơi mọi người sống, làm việc, vui chơi và di chuyển quanh Burien là điều cần thiết cho quá trình lập kế hoạch. Kết quả của nỗ lực lập kế hoạch này sẽ hướng dẫn hoạch định chính sách, kế hoạch hoạt động và ngân sách trong hai mươi năm tới.

Adolfo Bailon, Giám đốc Thành phố Burien cho biết: “Điều quan trọng là cộng đồng phải hướng dẫn các quy trình lập kế hoạch quan trọng này. “Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn về việc Burien sẽ trở thành một thành phố như thế nào trong hai mươi năm tới.”

Có một số cách để cung cấp thông tin phản hồi.

Đọc thêm về những gì chúng tôi đã nghe trong giai đoạn tầm nhìn cộng đồng năm ngoái và theo dõi nhân viên Thành phố tại các sự kiện cộng đồng sắp tới.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt