Chuyển tới nội dung

Định hình thành phố của bạn Kết quả tầm nhìn sẽ được chia sẻ với Hội đồng thành phố

Hội đồng Thành phố Burien dự kiến sẽ nghe thông tin cập nhật về kết quả tham gia của cộng đồng từ giai đoạn tầm nhìn của Shape Your City trong quá trình cuộc họp ngày 6 tháng 2 năm 2023. Sáng kiến Định hình Thành phố của Bạn đang hình dung lại tương lai lâu dài của thành phố chúng ta thông qua nỗ lực lập kế hoạch phối hợp kết hợp các bản cập nhật lớn cho Kế hoạch Toàn diện, Kế hoạch Tổng thể về Giao thông vận tải mới và bản cập nhật cho Kế hoạch Công viên, Giải trí và Không gian Mở.

Nhân viên sẽ trình bày tổng quan về quá trình tham gia của cộng đồng và trình bày tổng quan về các chủ đề đã nghe trong quá trình thu thập phản hồi. Thông tin chi tiết về giai đoạn thứ hai của quy trình lập kế hoạch sẽ được chia sẻ.

Nhận xét công khai sẽ được chấp nhận. Tìm hiểu cách xem hoặc tham dự các cuộc họp và đăng ký nhận xét công khai

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt