Chuyển tới nội dung

Khảo sát kinh doanh cung cấp ảnh chụp nhanh về điều kiện kinh tế địa phương hiện tại

Nhân viên Phát triển Kinh tế của Thành phố Burien gần đây đã hoàn thành một cuộc khảo sát toàn thành phố về các doanh nghiệp địa phương. Được thực hiện lần cuối vào năm 2018, cuộc khảo sát hiện tại bao gồm các câu hỏi bổ sung và tiếp cận có chủ ý hơn đối với các doanh nghiệp do người Da đen, Người bản địa và Người da màu (BIPOC) làm chủ, dẫn đến tỷ lệ phản hồi cao hơn và thông tin phong phú hơn.

Thành phố Burien đã nhận được 255 cuộc khảo sát, tương tự như cuộc khảo sát cuối cùng được thực hiện vào năm 2018. Các câu hỏi khảo sát được phát triển với sự hợp tác của Hiệp hội Đối tác Phát triển Kinh tế và Doanh nghiệp (BEDP).

Kết quả khảo sát được trình bày trong cuộc họp Hội đồng Thành phố ngày 1 tháng 5 năm 2023.

chủ đề khảo sát

Năm thách thức hàng đầu mà các doanh nghiệp phải đối mặt là:

 • Tội phạm
 • Vô gia cư
 • Tiếp thị và thu hút khách hàng
 • nhân sự
 • Chi phí gia tăng và sự không chắc chắn về kinh tế

Những người được hỏi chia sẻ rằng chính quyền Thành phố Burien có thể cải thiện công việc của mình bằng cách:

 • Cải thiện an toàn công cộng
 • giải quyết tình trạng vô gia cư
 • Cung cấp thông tin liên lạc tốt hơn, minh bạch và sự tham gia của công chúng vào quá trình ra quyết định

Ngoài việc tìm hiểu xem đại dịch COVID đã ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như thế nào, cung cấp phản hồi về cách tăng cường an toàn công cộng và phát triển kinh tế, các doanh nghiệp đã chia sẻ rằng những lợi thế hàng đầu mà Burien mang lại với tư cách là một nơi để kinh doanh là:

 • Vị trí trung tâm và khả năng tiếp cận
 • Ý thức cộng đồng mạnh mẽ
 • khả năng chi trả
 • Đa dạng
 • Cộng đồng đang phát triển

Bước tiếp theo

Chúng tôi đánh giá cao tất cả những người đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát và chia sẻ suy nghĩ của bạn! Nhân viên thành phố sẽ theo dõi các doanh nghiệp có thể cần hỗ trợ.

Ba sự kiện bàn tròn để khám phá thêm các câu hỏi và chủ đề trong cuộc khảo sát đang được lên lịch. Kết quả khảo sát cũng sẽ được sử dụng để thiết kế các chương trình và dịch vụ cũng như thông tin cho việc xây dựng kế hoạch hành động phát triển kinh tế của Thành phố.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt