Chuyển tới nội dung

Dự án

Duyệt các dự án theo tên dự án hoặc chọn các chủ đề bạn quan tâm để tìm các dự án có liên quan. Bạn có thể chọn nhiều chủ đề cùng một lúc. Bạn cũng có thể xem một kho lưu trữ các dự án đã hoàn thành. Có thể có các dự án và chương trình của Thành phố ngoài những gì được liệt kê ở đây. Tìm thêm tại burienwa.gov.

    Các loại dự án

Cập nhật lần cuối: Ngày 15 tháng Hai năm 2023

Tiếng Việt