Chuyển tới nội dung

Cập nhật các quy định về cây

Hội đồng thành phố Burien đã thông qua quy định cây mới để bảo vệ cây trên tài sản tư nhân ở Burien trong cuộc họp ngày 3 tháng 10 năm 2022 của họ.

Việc bảo vệ cây xanh đối với tài sản tư nhân ở Burien là quan trọng vì nhiều lý do. Các nghiên cứu cho thấy cây xanh giúp làm sạch không khí, giảm tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, giảm căng thẳng, tăng hoạt động kinh tế, tăng giá trị tài sản và làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn.

Đi sâu vào các quy định được đề xuất.

Tham gia vào

Có một số cách bạn có thể tham gia vào dự án này:

  • Đánh dấu lịch của bạn cho một trong những sự kiện sắp tới của chúng tôi.
  • Đăng ký cập nhật email bằng cách sử dụng biểu mẫu trên trang này.
  • Gửi suy nghĩ của bạn đến Thành phố Burien qua email.

sự kiện sắp tới

Đăng ký cập nhật

Liên hệ dự án

Joshua Petter, Quy hoạch rừng đô thị

Planning@burienwa.gov

Tin mới nhất

Thông tin lai lịch

Tiến trình dự án

Đầu năm 2021

Đánh giá và phân tích

Xem lại các chính sách sử dụng đất hiện hành và mã cây. Thu hút phản hồi của cộng đồng.

Giữa năm 2021

Sự tham gia của cộng đồng và phát triển mã

Sự tham gia của các bên liên quan. Cầu xin ý tưởng. Mã dự thảo.

Cuối năm 2021

Phát triển mã

Dự thảo mã cây sử dụng đất. Tiến hành đánh giá môi trường SEPA. Ủy ban Kế hoạch và Hội đồng thành phố xem xét.

Giữa năm 2022

Bản sửa đổi mã tương tác với công chúng

Hoàn thiện và thử nghiệm mã cây sử dụng đất. Thu hút các bên liên quan và tiếp cận cộng đồng. Tiến hành đánh giá môi trường SEPA. Ủy ban Kế hoạch xem xét mã.

Cuối năm 2022

Nhận con nuôi

Hội đồng thành phố thông qua mã cây sử dụng đất. Tiếp cận và giáo dục về mã mới bắt đầu.

Cập nhật lần cuối: Tháng Mười 7, 2022

Tiếng Việt