Chuyển tới nội dung

Khảo sát Kinh doanh của Thành phố Burien

Nhóm phát triển kinh tế của Thành phố Burien sẽ tiến hành một cuộc khảo sát kinh doanh trên toàn thành phố vào tháng 11 năm 2022 với tất cả các doanh nghiệp truyền thống và kinh doanh nhà có giấy phép kinh doanh của Thành phố Burien. 

Một bảng câu hỏi giấy bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được gửi đến từng doanh nghiệp ở Burien và bưu thiếp được gửi đến từng doanh nghiệp với liên kết đến một cuộc khảo sát trực tuyến bao gồm các tùy chọn truy cập ngôn ngữ bổ sung.

Sau khi nhận được câu trả lời, các cuộc họp bàn tròn của chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ được tổ chức để nghiên cứu sâu hơn về các chủ đề phổ biến từ cuộc khảo sát hoặc các lĩnh vực quan tâm mà có thể cần thăm dò thêm.

Kết quả của cuộc khảo sát và bàn tròn kinh doanh sẽ được thông báo cho Hội đồng Thành phố Burien trong quý đầu tiên của năm 2023.

Liên hệ dự án

Chris Craig, Giám đốc Phát triển Kinh tế

Economicdevelopment@burienwa.gov

Tin mới nhất

Thông tin lai lịch

Bảng câu hỏi khảo sát được phát triển với sự hợp tác của Đối tác Phát triển Kinh tế và Kinh doanh (BEDP) như một phần của kế hoạch làm việc năm 2022 của họ.

Cuộc khảo sát kinh doanh gần đây nhất được thực hiện vào tháng 10 năm 2018 và đã nhận được 251 phản hồi. Đọc báo cáo về kết quả của cuộc khảo sát năm 2018.

Cập nhật lần cuối: Tháng Mười Một ngày 7, 2023

Tiếng Việt