Chuyển tới nội dung

Kế hoạch chiến lược

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, Hội đồng Thành phố Burien đã thông qua kế hoạch chiến lược 5 năm để giúp cả Hội đồng Thành phố và nhân viên xác định các lĩnh vực mà chúng tôi cần tập trung nỗ lực. Kế hoạch này sẽ thiết lập các ưu tiên về ngân sách và lập kế hoạch làm việc cho nhân viên. Quá trình lập kế hoạch chiến lược là nỗ lực hợp tác giữa Hội đồng Thành phố và nhân viên Thành phố Burien. Phản hồi từ cộng đồng được thu thập thông qua các hội thảo công cộng và Khảo sát cộng đồng hướng dẫn quá trình hoạch định chiến lược. Tiến độ sẽ được Hội đồng Thành phố và nhân viên Thành phố xem xét thường xuyên và các thông tin cập nhật sẽ được chia sẻ với cộng đồng trên trang tổng quan này.

Trọng tâm của Burien trong 5 năm tới

Đến năm 2028, Thành phố Burien sẽ ưu tiên:

 • Đạt được sự ổn định tài chính
 • Đạt được sự bình đẳng chủng tộc
 • Tập trung vào trách nhiệm cộng đồng
 • Định hình lại cộng đồng thông qua sự phát triển thông minh và có ý thức

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cung cấp các dịch vụ cốt lõi, đáp ứng các yêu cầu pháp lý và đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cơ sở hạ tầng quan trọng của cộng đồng. Kế hoạch chiến lược này xác định cách Hội đồng Thành phố Burien và nhân viên của Thành phố Burien sẽ thúc đẩy các cam kết chung này cho đến năm 2028. Tuy nhiên, chênh lệch doanh thu dự kiến có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu cộng đồng của chúng tôi. Kế hoạch chiến lược này xác định cách nhân viên Thành phố Burien sẽ thúc đẩy các cam kết chung này cho đến năm 2028.

Tiến độ định hướng chiến lược:
42

MỤC TIÊU: Xác định triển vọng tài chính và nhu cầu ngân sách hiện tại và tương lai

Chiến lượcTrạng thái
Xác nhận thâm hụt cơ cấu và xác định nhu cầu ngân sách dài hạnHoàn thành
Đánh giá và trình bày các phương án thu nhập được ủy viên hội đồng và cử tri phê duyệt, bao gồm các dự luật được bỏ phiếu, phí cấp phép, thuế tiện ích, phí chất thải rắn, thuế B&O, v.v.Trong tiến trình
Làm việc với cộng đồng, Hội đồng Thành phố và nhân viên để xác định việc cắt giảm cấp độ dịch vụ sẽ được yêu cầu nếu các biện pháp bỏ phiếu được cử tri phê chuẩn không thành côngChưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Thực hiện các lựa chọn doanh thu của Hội đồng

Chiến lượcTrạng thái
Hành động về các lựa chọn doanh thuTrong tiến trình

MỤC TIÊU: Triển khai các lựa chọn doanh thu được cử tri phê duyệt

Chiến lượcTrạng thái
Xây dựng kế hoạch đo lường lá phiếu bao gồm việc phát triển một ủy ban cố vấn, thu thập phản hồi của cộng đồng về việc xác định các dịch vụ mà nguồn thu mới sẽ tài trợ và tạo ra một chiến dịch giáo dục cộng đồngTrong tiến trình
Xem xét việc thành lập Khu công viên đô thịChưa bắt đầu

Các thước đo thành công để đạt được sự ổn định tài chính

Chuyên gia tư vấn tài chính đã hoàn thiện triển vọng tài chính

Cán bộ, chuyên gia tư vấn tài chính trình bày trước HĐND TP.

Các lựa chọn của hội đồng và biện pháp bỏ phiếu được thực hiện

Tiến độ định hướng chiến lược:
34

MỤC TIÊU: Hiểu các chương trình, tuyển dụng và thực tiễn hiện tại thông qua lăng kính công bằng

Chiến lượcTrạng thái
Phát triển công cụ tác động đến công bằng cho tất cả các phòng ban và Hội đồng Thành phố để hỗ trợ xác định, đánh giá và truyền đạt tác động tiềm ẩn, cả tích cực và tiêu cực, của chính sách, kế hoạch hoặc chương trình về công bằngTrong tiến trình
Kiểm tra các chương trình và hoạt động hiện tại bằng cách sử dụng công cụ tác động đến công bằngChưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Thiết lập khuôn khổ và cơ cấu nội bộ để hỗ trợ các mục tiêu công bằng

Chiến lượcTrạng thái
Hoàn thiện điều lệ của Ủy ban Thúc đẩy Bình đẳng Chủng tộc (ARE)Hoàn thành
Xây dựng Kế hoạch hành động IS với các số liệu (bao gồm kiểm toán nội bộ và bên ngoài và sự tham gia của cộng đồng)Chưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Thiết lập chương trình đào tạo cho tổ chức Thành phố Burien

Chiến lượcTrạng thái
Triển khai chương trình đào tạo cho tổ chức Thành phố BurienChưa bắt đầu

Các thước đo thành công để thúc đẩy công bằng chủng tộc

Ủy ban có sự rõ ràng về trọng tâm, mục tiêu, vai trò và trách nhiệm

Các chính sách, kế hoạch và chương trình của Burien nâng cao cơ hội và giảm thiểu tác hại cho các thành viên cộng đồng của chúng ta

Tất cả nhân viên đều có hiểu biết chung về chống phân biệt chủng tộc và vai trò của họ trong công việc đó

Burien có tầm nhìn rõ ràng và các bước hành động cho hai năm 2025-26

Tiến độ định hướng chiến lược:
46

MỤC TIÊU: Trải nghiệm dịch vụ khách hàng được cải thiện ở các lĩnh vực ưu tiên

Chiến lượcTrạng thái
Ra mắt hệ thống giấy phép trực tuyếnHoàn thành
Khởi chạy và duy trì hệ thống yêu cầu dịch vụ cộng đồng mới và quy trình dịch vụ khách hàng nội bộ (báo cáo vấn đề)Trong tiến trình
Ra mắt hệ thống quản lý và chia sẻ nội dung điện tử Laserfiche bên ngoàiTrong tiến trình

MỤC TIÊU: Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và năng lực truyền thông trên toàn thành phố

Chiến lượcTrạng thái
Ủy ban Gắn kết Cộng đồng Nội bộ được thành lậpHoàn thành
Cơ hội đào tạo gắn kết cộng đồng được cung cấp cho nhân viênTrong tiến trình
Kế hoạch truyền thông và sự tham gia của cộng đồng được đồng sáng tạo với các bên liên quan trong cộng đồng được phát triển và thực hiệnChưa bắt đầu
Duy trì chương trình Kết nối Cộng đồng BurienTrong tiến trình
Hợp đồng với các tổ chức dựa vào cộng đồng để cộng tác trong các hoạt động tham giaTrong tiến trình
Ra mắt chương trình ảo City 101Trong tiến trình

MỤC TIÊU: Cơ sở hạ tầng tương tác kỹ thuật số được duy trì, mở rộng và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của cộng đồng

Chiến lượcTrạng thái
Ra mắt trang web Burien mới (burienwa.gov)Trong tiến trình
Cập nhật chiến lược tương tác và truyền thông kỹ thuật sốChưa bắt đầu
Khởi động và duy trì bảng điều khiển công khai của các dự án vốnChưa bắt đầu

Các thước đo thành công để tập trung vào trách nhiệm giải trình của cộng đồng

Thời gian phản hồi vấn đề giảm

Những người bị ảnh hưởng bởi các dự án, chương trình và chính sách sẽ tham gia nhiều hơn

Các thành viên mới và nhiều hơn của cộng đồng tham gia vào các tiến trình công dân

Cộng đồng có thể tìm thấy thông tin cần thiết và truy cập các dịch vụ trực tuyến của Thành phố một cách dễ dàng ở các định dạng có thể truy cập và đáp ứng nhu cầu của họ

Tiến độ định hướng chiến lược:
21

MỤC TIÊU: Đạt được những nỗ lực lập kế hoạch và hoạch định chính sách lớn

Chiến lượcTrạng thái
Kế hoạch hành động phát triển kinh tế được phê duyệtTrong tiến trình
Cập nhật kế hoạch toàn diện đã được phê duyệtTrong tiến trình
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đã được phê duyệtTrong tiến trình
Kế hoạch Công viên, Giải trí và Không gian Mở đã được phê duyệtTrong tiến trình
Cập nhật chính sách khu vực quan trọng đã được phê duyệtChưa bắt đầu
Kế hoạch toàn diện cho lễ kỷ niệm 5 năm đang được tiến hànhChưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Các tiêu chuẩn quy hoạch và thiết kế mới được phê duyệt

Chiến lượcTrạng thái
Sửa đổi quy tắc phân vùng Ambaum và Boulevard Park với các tiêu chuẩn thiết kế được thông quaTrong tiến trình
Mở rộng miễn thuế cho nhiều gia đình (MFTE) hoặc phân vùng nhà ở giá rẻ được thông qua như một phần của Kế hoạch tiểu khu vực Ambaum Boulevard ParkChưa bắt đầu
Phần phân khu của sửa đổi mã quy hoạch được thông quaChưa bắt đầu
Thông qua sửa đổi quy hoạch nhà ở trung bình toàn thành phốChưa bắt đầu
Thông qua sửa đổi quy hoạch khu vực trung tâm đô thị/trung tâm thành phốChưa bắt đầu
Thông qua sửa đổi mã phân vùng khu vực quan trọngChưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Tăng số lượng và loại hình nhà ở giá rẻ

Chiến lượcTrạng thái
Duy trì quan hệ đối tác quản lý nhà ở giá cả phải chăngTrong tiến trình
Chương trình giám sát nhà ở giá rẻ của Đối tác Nhà ở và Người vô gia cư South King (SKHHP) được thành lậpChưa bắt đầu
Mở rộng hoặc mở rộng Chương trình Trình diễn Nhà ở Giá cả phải chăngChưa bắt đầu
Điều chỉnh các tài liệu quy hoạch và chính sách của Thành phố với các tiêu chí chấm điểm của Ủy ban Tài chính Nhà ở Giá cả phải chăng Tiểu bang Washington để giải thưởng tín dụng thuế nhà ở giá rẻChưa bắt đầu
Vận động với các phái đoàn tiểu bang và liên bang để tăng cường tài trợ Tín dụng Thuế Nhà ở Thu nhập Thấp để phát triển nhà ở giá rẻChưa bắt đầu
Xem xét hoặc tạo ra một tiêu chuẩn bao gồm về mã nhà ở giá phải chăng khi điều kiện thị trường khiến chương trình đó trở nên khả thiChưa bắt đầu
Tăng cường các yêu cầu về khả năng chi trả liên quan đến MFTE khi điều kiện thị trường khiến sự thay đổi đó trở nên khả thiChưa bắt đầu
Tạo ra một chương trình đỗ xe chung ở trung tâm thành phố để giảm chi phí xây dựng bãi đậu xe mới trong các khu phát triển nhà ở mớiChưa bắt đầu
Thu hút sự phát triển có lợi cho cộng đồng địa phương, bao gồm các tiện ích và dịch vụ có thể đi bộTrong tiến trình

MỤC TIÊU: Thu hút các doanh nghiệp mới và phát triển

Chiến lượcTrạng thái
Hệ thống giấy phép đi vào hoạt động để cải thiện việc theo dõi giấy phép và dịch vụ khách hàngTrong tiến trình
Hoàn thành đợt đầu tiên của chiến dịch thu hút đầu tư có mục tiêuTrong tiến trình
Các buổi cơ hội phát triển kinh tế của nhà phát triển và chủ sở hữu bất động sản: Boulevard Park, Urban Center, AmbaumChưa bắt đầu
Tiếp cận các nhà phát triển khu vực để xem xét phát triển Trung tâm đô thị trước các khu tái định cưChưa bắt đầu
Chiến dịch thu hút phát triển có mục tiêu của Boulevard Park sẽ bắt đầu sau khi việc sửa đổi mã quy hoạch đang được xử lý hoặc hoàn tấtChưa bắt đầu
Nếu chương trình MFTE được mở rộng, một chiến dịch tiếp thị có mục tiêu sẽ thông báo cho các nhà phát triểnChưa bắt đầu
Thiết kế lại cổng vào Burien tại 1st Ave S và SW 148thứ tự đường phốChưa bắt đầu

MỤC TIÊU: Tối ưu hóa các trang web cơ hội

Chiến lượcTrạng thái
Quận King đưa ra yêu cầu đề xuất cho địa điểm phát triển theo định hướng vận chuyển trung tâm thành phốTrong tiến trình
Quá trình phát triển Kinect@Burien đã hoàn tất và mở cửaHoàn thành
Nhà ở gia đình giá phải chăng Mary's Place đang được xây dựngChưa bắt đầu
Đánh giá mức sử dụng cao nhất và tốt nhất đối với các tài sản do Thành phố sở hữu ở trung tâm thành phốTrong tiến trình
Hoàn thành xây dựng nhà ở hỗ trợ lâu dài DESCTrong tiến trình
Cảng Seattle phát hành RFP cho khu đất rộng hơn 10 mẫu Anh trên đường S 152nd St và Des Moines Memorial DriveChưa bắt đầu

Các thước đo thành công để định hình lại cộng đồng thông qua sự phát triển thông minh và có chánh niệm

Tăng chất lượng và sự đa dạng của việc làm trên toàn thành phố

Gia tăng nhà ở trên toàn thành phố

Gia tăng nhà ở giá phải chăng cho mọi nhóm thu nhập

Các chiến lược bảo tồn áp dụng cho nhà ở giá rẻ diễn ra tự nhiên

Kế hoạch toàn diện (Burien 2044), Quy hoạch tổng thể về giao thông vận tải, Kế hoạch công viên, giải trí và không gian mở, Kế hoạch hành động phát triển kinh tế đã được phê duyệt

Tăng tiềm năng phát triển cho các bất động sản được quy hoạch thương mại

Đã có quy hoạch nhà ở giữa

Trung tâm đô thị và quy hoạch thương mại/sử dụng hỗn hợp tại 1st Ave S

Phân vùng Ambaum và Boulevard Park tại chỗ

Đã có tiêu chuẩn thiết kế cho khu dân cư/thương mại tại các trung tâm lân cận

Năng lực và hệ thống nhân viên giám sát nhà ở giá cả phải chăng thông qua SKHHP

Hệ thống giấy phép/hệ thống dịch vụ khách hàng tích hợp, trực tuyến được triển khai và hỗ trợ

Tăng số lượng và giá trị giấy phép phát triển thương mại được cấp

Tăng doanh thu thuế bán hàng

Phát triển nhà ở mới đáp ứng nhu cầu cộng đồng

Dự án phát triển thêm đất đai thuộc sở hữu của chính phủ

Kế hoạch chiến lược được phát triển như thế nào?

Quá trình lập kế hoạch chiến lược là nỗ lực hợp tác giữa Hội đồng Thành phố Burien và nhân viên Thành phố Burien. Phản hồi từ cộng đồng được thu thập thông qua các hội thảo công cộng và Khảo sát cộng đồng đã hướng dẫn quá trình lập kế hoạch chiến lược. Xem Bối cảnh bên dưới để biết thêm chi tiết.

Kế hoạch sẽ được thực hiện như thế nào?

Kế hoạch chiến lược sẽ là trọng tâm trong việc hướng dẫn hành động và đầu tư của chúng tôi trong những năm tới, giúp chúng tôi:

 • Giữ tập trung về điều gì là quan trọng nhất, đảm bảo các ưu tiên của cộng đồng trước các quan chức được bầu và nhân viên Thành phố, các đối tác và thành viên cộng đồng
 • Thiết lập những nỗ lực phù hợp trên toàn tổ chức Thành phố
 • Ưu tiên sử dụng các nguồn lực, hướng dẫn phát triển nhân viên về các đề xuất ngân sách và định hình việc thông qua ngân sách cuối cùng của Hội đồng Thành phố

Tiến độ sẽ được Hội đồng Thành phố và Ban Lãnh đạo Thành phố xem xét thường xuyên và các thông tin cập nhật sẽ được chia sẻ với cộng đồng.

Tầm nhìn Cộng đồng Burien

Một cộng đồng sôi động và sáng tạo, nơi cư dân đón nhận sự đa dạng, tôn vinh nghệ thuật và văn hóa, thúc đẩy sức sống và trân trọng môi trường.

Tầm nhìn 5 năm của chúng tôi

Trong 5 năm tới, nhờ nỗ lực của chúng ta, chúng ta sẽ thấy:

 • Phát triển thông minh, có chánh niệm, phù hợp với sự tăng trưởng
 • Tiếp cận bình đẳng với cơ hội và chất lượng cuộc sống
 • Các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu về mức độ dịch vụ của cộng đồng chúng ta
 • Cộng đồng thông tin, gắn kết, kết nối, đa dạng
 • Ngân sách bền vững đảm bảo tăng trưởng trong tương lai
 • Nguyên nhân gốc rễ của tình trạng vô gia cư được giải quyết và cung cấp nhà ở cho tất cả mọi người

Trở ngại của chúng tôi

Chúng ta nhận ra rằng tầm nhìn của chúng ta bị chặn bởi:

 • Các ưu tiên không xác định và khác nhau về tiêu chuẩn cấp độ dịch vụ
 • Nhận thức của công chúng còn hạn chế về cách thức hoạt động của chính phủ và nhu cầu hợp tác bên ngoài trong nhiều lĩnh vực
 • Hệ thống không hiệu quả và lỗi thời
 • Nguồn doanh thu hạn chế, lo ngại về khả năng chi trả và sự trung thực về những gì chúng ta cần để tài trợ cho các dịch vụ cốt lõi
 • Cách tiếp cận chưa đầy đủ và lỗi thời về sự tham gia của cộng đồng
 • Những cách lắng nghe không hiệu quả từ cộng đồng đa dạng của chúng ta

Lý lịch

Hội đồng thành phố đã thông qua thời hạn bốn năm kế hoạch chiến lược vào năm 2016, với các cập nhật trong năm 2017 và 2018. Các ưu tiên đã được xác định bao gồm nuôi dưỡng một cộng đồng an toàn, lành mạnh, năng động và hỗ trợ một tổ chức Thành phố vững mạnh.

Năm 2021, Hội đồng thành phố đã phê duyệt ngân sách cho quy hoạch chiến lược. Creative Strategy Solutions đã được thuê để hỗ trợ quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Tài liệu Cuộc họp Đặc biệt của Hội đồng Thành phố

Cập nhật lần cuối: Tháng Hải 23, 2024

Tiếng Việt