Chuyển tới nội dung

Thiết lập mức lương tối thiểu địa phương

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Hội đồng Thành phố Burien thông qua Pháp lệnh số 837, thiết lập mức lương tối thiểu toàn thành phố ở Burien.

Sắc lệnh xác định ba cấp độ của người sử dụng lao động và tạo ra mức lương tối thiểu mới cũng như ngày có hiệu lực theo quy mô của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có từ 20 người làm việc tương đương toàn thời gian (FTE) trở xuống được miễn pháp lệnh.

Các biểu tượng đại diện cho tiền lương và kính lúp trên nền màu xanh lá cây.

Tin mới nhất

Thông tin lai lịch

Đọc thêm thông tin về các cuộc thảo luận liên quan đến việc thiết lập mức lương tối thiểu ở Burien.

Cập nhật lần cuối: Tháng Ba 22, 2024

Tiếng Việt