Chuyển tới nội dung

Ủy ban kế hoạch

Ủy ban Quy hoạch Burien dự kiến sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai về dự án Quy hoạch Cộng đồng Công viên Ambaum và Boulevard.

Tiếng Việt