Chuyển tới nội dung

Phiên điều trần công khai cuối cùng về ngân sách dự kiến 2023-2024

Hội đồng Thành phố Burien đang tổ chức phiên điều trần công khai lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng về Ngân sách 2023-2024 vào thứ Hai, ngày 5 tháng 12 trong thời gian cuộc họp thường xuyên của họ bắt đầu lúc 7 giờ tối

Hội đồng Thành phố sẽ thảo luận và dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc thông qua Sắc lệnh Số 803, Ngân sách Hai năm một lần 2023-2024 và Chính sách Tài chính 2023.

Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố Burien được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Hội đồng tại Tòa thị chính Burien và hầu như sử dụng phần mềm hội thảo trên web của Zoom.

Học nhiều hơn về cách tham dự các cuộc họp, truy cập các dịch vụ phiên dịch và đưa ra nhận xét công khai.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt