Chuyển tới nội dung

Hãy giúp chúng tôi phát triển các tiêu chí để ưu tiên các dự án giao thông vận tải

Bạn sẽ tiêu tiền của Burien vào các dự án giao thông như thế nào? Thành phố Burien nên sử dụng tiêu chí nào để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng mới, chương trình bảo trì và các cách khác để cải thiện hệ thống giao thông của Burien?

Điều hướng đến công cụ xếp hạng tiêu chí giao thông vận tải của chúng tôi để bỏ phiếu cho các tiêu chí mà Thành phố Burien nên sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư giao thông vận tải.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét chung nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ syc@burienwa.gov.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt