Chuyển tới nội dung

Hãy giúp chúng tôi xem xét kỹ hơn về Năm công viên và Khu vực lân cận Công viên Boulevard cho Kế hoạch PROS

Chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi của bạn về năm công viên ở Burien: Công viên Chelsea, Công viên Hilltop, Công viên Jacob Ambaum, Công viên Salmon Creek Ravine và Công viên Southern Heights. Chúng tôi cũng muốn biết ý tưởng của bạn để tạo công viên mới, cơ sở giải trí và nghệ thuật công cộng trong khu phố Boulevard Park.

Điều hướng đến bản đồ phản hồi về công viên và giải trí của chúng tôi để trả lời sáu cuộc khảo sát ngắn về từng công viên và khu phố.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét chung nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ syc@burienwa.gov.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt