Chuyển tới nội dung

Chào mừng bạn đến với dự án Lộ trình phục hồi của Burien!

Thành phố Burien có $10,8 triệu quỹ liên bang có sẵn để đầu tư vào cộng đồng nhằm giúp phục hồi sau đại dịch COVID-19. Hội đồng Thành phố Burien muốn nghe ý kiến từ cộng đồng của chúng tôi trước khi quyết định cách chi tiêu những khoản tiền này. Có một số cơ hội để các thành viên cộng đồng chia sẻ các ưu tiên của họ trong việc đầu tư nguồn vốn kích thích liên bang, bao gồm gửi câu trả lời cho một cuộc khảo sát và tham gia vào một trong hai cuộc họp cộng đồng ảo kéo dài 1,5 giờ được thực hiện qua Zoom.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt