Chuyển tới nội dung

Hội đồng thành phố ủng hộ các ưu tiên đầu tư được đề xuất cho việc cấp vốn cho kế hoạch cứu hộ của Mỹ

Nhân viên thành phố trình bày ưu tiên đầu tư dựa trên phản hồi của cộng đồng, Hội đồng Thành phố và nhân viên Thành phố về cách sử dụng ngân sách kích thích liên bang của Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ do Thành phố Burien phân bổ.

Hội đồng thành phố ủng hộ kế hoạch đầu tư tập trung vào phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu cộng đồng và cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng. Nhân viên thành phố sẽ mang lại một kế hoạch thực hiện chi tiết hơn vào giữa tháng 8 để Hội đồng thành phố xem xét và thông qua. Các thành viên cộng đồng được khuyến khích cung cấp cho Hội đồng thành phố các ý kiến về đề xuất này qua email và lấy ý kiến công chúng tại các cuộc họp tháng 8 sắp tới.

Xem video (bài thuyết trình bắt đầu lúc 0:35:12).

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt