Chuyển tới nội dung

Hội đồng Thành phố Thảo luận về Tiến độ Dự án của Kế hoạch Cộng đồng Công viên Ambaum và Boulevard

Nhân viên thành phố đã trình bày bản cập nhật về Kế hoạch Cộng đồng Ambaum và Boulevard Park cho Hội đồng Thành phố trong buổi học tập thường kỳ của họ vào ngày 25 tháng 4 năm 2022. Xem phần trình bày và thảo luận với Hội đồng thành phố (bắt đầu 51:50).

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt