Chuyển tới nội dung

Kế hoạch Công viên, Giải trí và Không gian Mở được thảo luận tại Shape Your City Open House

Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Shape Your City Open House vào ngày 6 tháng 12! Chúng tôi đánh giá cao việc nghe ý tưởng của bạn về các công viên, giải trí và không gian mở trong tương lai trong thành phố của chúng tôi!

Nhóm Kế hoạch Công viên, Giải trí và Không gian mở (PROS) sẽ đánh giá phản hồi được gửi qua buổi mở cửa và đưa phản hồi đó vào các bài thuyết trình vào những ngày sau:

  • Ngày 18/12/2023: Hội đồng thành phố sẽ được giới thiệu dự thảo quy hoạch.
  • Ngày 22 tháng 1 năm 2024: Hội đồng Thành phố sẽ xem dự thảo kế hoạch 90% sẽ được hoàn thành.
  • Ngày 23 tháng 1 năm 2024: Ban Cố vấn Kết hợp Công viên và Giải trí và Nghệ thuật sẽ xem xét dự thảo kế hoạch cuối cùng.
  • Ngày 26 tháng 2 năm 2024: Dự kiến bản cuối cùng của kế hoạch sẽ được trình lên Hội đồng Thành phố.

Các thành viên cộng đồng được mời đóng góp ý kiến công khai trong các cuộc họp này. Tìm hiểu thêm về cách tham dự Ban cố vấn công viên, giải trí và nghệ thuậtHội đồng thành phố các cuộc họp.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt