Chuyển tới nội dung

Cuộc khảo sát mời phản hồi của cộng đồng về quản lý nước mưa ở Downtown Burien

Thành phố Burien đang phát triển một kế hoạch hành động để cải thiện điều kiện nước cho cá và động vật hoang dã ở Miller Creek. Kế hoạch sẽ xác định các bước Thành phố có thể thực hiện để giảm tác hại của nước mưa chảy tràn. Nhóm dự án chọn Miller Creek và vùng lân cận Downtown Burien vì nước mưa chảy tràn từ khu vực này không có khả năng cải thiện nếu không có sự can thiệp của Thành phố. Các dự án của Thành phố khác trong cùng khu vực có nghĩa là các dự án thoát nước mưa có thể làm việc với các dự án của Thành phố khác để cùng nhau hoàn thành nhiều hơn.

Cộng đồng được mời giúp ưu tiên các dự án và chương trình có thể cải thiện tình trạng của Miller Creek, tập trung vào khu vực lân cận Downtown. Sau khi chúng tôi nhận được phản hồi của cộng đồng về các dự án và chương trình, nhóm dự án sẽ lập một kế hoạch hành động quản lý nước mưa cho Miller Creek, trong đó sẽ phác thảo lịch trình, nguồn lực và kinh phí cần thiết để thực hiện các giải pháp đề xuất. Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Ảnh do Oldcastle Technologies cung cấp.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt