Chuyển tới nội dung

Khảo sát mời cộng đồng tưởng tượng Burien vào năm 2044

Các thành viên cộng đồng được mời hoàn thành một cuộc khảo sát để cung cấp thêm thông tin đầu vào cho tầm nhìn dài hạn của Burien. Cuộc khảo sát sẽ được mở cho đến khi 18 tháng 11 năm 2022 Ngày 30 tháng 11 năm 2022 [CẬP NHẬT: thời hạn đã được gia hạn].

Bản khảo sát có ba phần chính và sẽ mất khoảng 15 phút để hoàn thành đầy đủ. Nếu bạn có ít thời gian hơn hoặc muốn tập trung vào một chủ đề cụ thể, bạn có thể chuyển sang một phần.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt