Chuyển tới nội dung

Cập nhật Kế hoạch Hành động Khí hậu Trình bày cho Hội đồng Thành phố Burien Trong Phiên Nghiên cứu

Paige Morris, Chuyên gia Giáo dục Môi trường của Thành phố Burien, đã trình bày tiến độ về Kế hoạch Hành động Khí hậu của Thành phố trong một phiên nghiên cứu của Hội đồng vào ngày 24 tháng 5 năm 2021.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt