Chuyển tới nội dung

Kết quả Khảo sát Kế hoạch Hành động Khí hậu

Thành phố đã tổ chức một cuộc khảo sát trực tuyến để lấy ý kiến phản hồi về các chiến lược và hành động được đề xuất trong Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien. Cuộc khảo sát được mở trong 30 ngày và được công bố trên trang web của Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien, được quảng bá thông qua các bản tin của Thành phố và các kênh truyền thông xã hội. Nhóm Cố vấn Cộng đồng cũng xúc tiến cuộc khảo sát với các tổ chức và kết nối của họ ở Burien. Để tăng khả năng tiếp cận và thu hút ý kiến đóng góp từ các cộng đồng truyền thống ít được đại diện, khảo sát đã được dịch sang hai ngôn ngữ phổ biến nhất được nói ở Burien ngoài tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Tải bản tóm tắt kết quả khảo sát tại đây.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt