Chuyển tới nội dung

Kế hoạch hành động hướng dẫn hợp tác phát triển kinh tế và kinh doanh

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, nhân viên của Thành phố Burien và ECONorthwest đã tổ chức một cuộc trò chuyện với Quan hệ đối tác phát triển kinh tế và kinh doanh về kế hoạch mới nhằm nâng cao nền kinh tế của Burien.

Đây là cuộc họp đầu tiên trong số nhiều cuộc họp đã được lên lịch trong đó các thành viên của nhóm cố vấn sẽ đưa ra phản hồi về các khái niệm và dự thảo của kế hoạch.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt