Chuyển tới nội dung

Miller Creek được chọn làm trọng tâm của Kế hoạch hành động quản lý nước mưa

Bước đầu tiên trong việc phát triển một kế hoạch hành động quản lý nước mưa là đánh giá điều kiện của tất cả các con suối ở Burien. Sau đó, nhóm dự án yêu cầu cộng đồng giúp các nhân viên và các chuyên gia môi trường ưu tiên một dòng suối có thể được hưởng lợi nhiều nhất bằng cách giảm tác hại của nước mưa chảy tràn. Dựa trên phản hồi của công chúng, nhóm dự án đã chọn Miller Creek là con suối mà Thành phố có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất về sức khỏe của dòng suối bằng cách sử dụng các kỹ thuật quản lý nước mưa.

Tìm hiểu xem bạn đang sống ở lưu vực nào bằng cách sử dụng bản đồ lưu vực của Thành phố Burien:

Chúng tôi chọn khu vực lân cận Trung tâm thành phố vì nước mưa chảy tràn từ khu vực này không có khả năng cải thiện nếu không có sự can thiệp của Thành phố. Các dự án của Thành phố khác trong cùng khu vực có nghĩa là các dự án thoát nước mưa có thể làm việc với các dự án Thành phố khác để cùng nhau hoàn thành nhiều hơn.

Bây giờ, chúng tôi đang yêu cầu cộng đồng giúp ưu tiên các dự án và chương trình có thể cải thiện tình trạng của Miller Creek, với trọng tâm là khu vực lân cận Downtown. Sau khi chúng tôi nhận được phản hồi của cộng đồng về các dự án và chương trình, nhóm dự án sẽ lập một kế hoạch hành động quản lý nước mưa cho Miller Creek, trong đó sẽ phác thảo lịch trình, nguồn lực và kinh phí cần thiết để thực hiện các giải pháp đề xuất. Khảo sát kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2022.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt