Chuyển tới nội dung

Open House Mời cộng đồng giúp định hình tương lai của Burien

Cảm ơn tất cả những người đã tham dự Shape Your City Open House vào ngày 6 tháng 12. Chúng tôi biết thật khó để tìm được thời gian trong lịch trình nghỉ lễ bận rộn, nhưng chúng tôi đánh giá cao tất cả những người đã chia sẻ tiếng nói của mình vì tương lai của thành phố chúng ta!

Nếu bạn không thể thực hiện được hoặc muốn chia sẻ nhiều hơn, chúng tôi đã triển khai hoạt động tương tác trực tuyến nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về các kế hoạch khác nhau, thực hiện khảo sát và cung cấp phản hồi cho thành phố. Hoạt động này sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia và chia sẻ với mạng lưới của mình!

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những Người kết nối cộng đồng của chúng tôi, những người đã giúp mang đến những tiếng nói mới vào cuộc trò chuyện và cung cấp các dịch vụ thông dịch cần thiết cho những người nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Amharic, tiếng Oromo và tiếng Tigrinya. Bạn có thể gặp gỡ Người kết nối của chúng tôi và tìm hiểu thêm về chương trình tại burienwa.gov/Connectors.

Nhóm người mỉm cười.
Cơ quan Kết nối Cộng đồng Burien và Phòng Truyền thông Thành phố Burien đã hỗ trợ tiếp cận cộng đồng cho sự kiện này.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả ban cố vấn tình nguyện và các thành viên ủy ban đã đưa bản thân (và gia đình họ!) đến sự kiện này. Chúng tôi đánh giá cao dịch vụ của bạn cho thành phố.

Cái gì tiếp theo?

Mỗi nhóm lập kế hoạch dự án, bao gồm các nhân viên và chuyên gia tư vấn của Thành phố, sẽ đánh giá các phản hồi thu thập được thông qua hoạt động mở cửa và hoạt động tương tác trực tuyến (xem ở trên) để tạo ra bản dự thảo cuối cùng của từng kế hoạch. Các kế hoạch sẽ được trình bày trong các cuộc họp công cộng và công chúng được mời đóng góp ý kiến. Đọc các bước tiếp theo trên trang dự án của mỗi kế hoạch:

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt