Chuyển tới nội dung

Hội thảo cộng đồng bật lên Giúp cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch cộng đồng

Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2022, Thành phố Burien đã tổ chức ba hội thảo cộng đồng bật lên dọc theo Hành lang Ambaum và tại Công viên Boulevard. Mục đích của hội thảo là chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong cộng đồng và lắng nghe những ưu tiên và nguyện vọng của họ đối với tương lai của khu vực lân cận.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt