Chuyển tới nội dung

Đối tác quản lý cung cấp tổng quan về ARPA cho Hội đồng thành phố Burien trong cuộc họp ngày 24 tháng 1 năm 2022

Thành phố đã thuê công ty tư vấn Management Partners để giúp Hội đồng Thành phố phát triển kế hoạch đầu tư kinh phí kích thích liên bang. Xem phần trình bày đầu tiên của họ, nơi họ cung cấp tổng quan về luật liên bang, mô tả các hạn chế tài trợ và phác thảo một kế hoạch khả thi cho sự tham gia của cộng đồng. Xem video.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt