Chuyển tới nội dung

Cộng đồng được mời để cân nhắc các quy định về cây

Thành phố Burien đang xem xét việc thay đổi mã phân vùng để giúp bảo vệ cây xanh trong các khu đất tư nhân. Việc thay đổi quy tắc đang được nghiên cứu để xem Thành phố có thể bảo vệ và giữ gìn những cây lớn, khỏe mạnh như thế nào và đảm bảo những cây được thay thế khi chúng phải bị loại bỏ.

Cộng đồng được mời tham gia một cuộc khảo sát ngắn về bảo vệ cây và các quy định về tài sản tư nhân. Phản hồi từ cuộc khảo sát sẽ được trình bày cho Hội đồng Thành phố Burien khi họ xem xét các thay đổi mã phân vùng được đề xuất vào mùa thu này. Cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2022.
Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt