Chuyển tới nội dung

Kế hoạch công viên, giải trí và không gian mở giai đoạn 2024-2030 được thông qua

Sau hơn một năm thực hiện các hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua sáng kiến Định hình Thành phố của Bạn, sự tham gia và hiểu biết sâu sắc có giá trị của bạn đã giúp chúng tôi xây dựng Kế hoạch Không gian Mở và Giải trí Công viên 2024-2030, được Hội đồng Thành phố Burien thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt