Chuyển tới nội dung

Chương trình quản lý rừng

Thành phố Burien dựa vào các tình nguyện viên trong cộng đồng để giúp duy trì và quản lý vẻ đẹp tự nhiên trong các công viên của chúng ta. Thành phố tài trợ Hợp tác Green Burien tập hợp các thành viên cộng đồng và các đối tác cơ quan tư nhân và công cộng để khôi phục và chăm sóc các công viên và rừng đô thị của Burien.

Chương trình Quản lý Rừng Burien là một cách để tham gia. Người quản lý rừng có thể thực hiện bất kỳ việc nào sau đây:

  • Loại bỏ cỏ dại
  • Trồng cây bản địa
  • Chăm sóc cây non bằng cách thêm lớp phủ và tưới nước
  • Đồng tổ chức các sự kiện phục hồi cộng đồng với Nhân viên
  • Nói chuyện với gia đình, bạn bè và hàng xóm về tầm quan trọng của rừng đô thị lành mạnh
  • Báo cáo thời gian và công việc đã hoàn thành

Người quản lý rừng nhận công viên và được đào tạo, cung cấp công cụ và vật liệu để phục hồi môi trường cùng với bạn bè, gia đình và hàng xóm.

Thành phố hiện đang thí điểm một chương trình mới để cung cấp bồi thường cho những người quản lý rừng đăng ký chương trình quản lý rừng được trả tiền.

Vui lòng liên hệ với Maya Klem, Điều phối viên Đối tác Green Burien, nếu có bất kỳ câu hỏi nào tại parkinfo@burienwa.gov hoặc (206) 988-3700.

Đọc một hồ sơ của một trong những người quản lý rừng tình nguyện của chúng tôi trên trang web Tạp chí Burien.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt