Chuyển tới nội dung

Định hình thành phố của bạn: Những gì chúng tôi đã nghe cho đến nay

Trong ba tháng qua, Thành phố Burien đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng chúng tôi về cách lập kế hoạch cho 20 năm phát triển và thay đổi tiếp theo. Burien, giống như các thành phố đô thị khác ở Washington, phải lập kế hoạch phát triển để chúng tôi có thể cung cấp các chính sách, chương trình, dịch vụ và dự án đáp ứng nhu cầu của cộng đồng của chúng tôi. Đến nay, chúng tôi đã thu thập được gần 1.000 ý kiến từ cộng đồng thông qua bản đồ bình luận công khai trực tuyến và các sự kiện, cuộc họp trực tiếp. Các chủ đề hàng đầu mà chúng tôi đã nghe cho đến nay được liệt kê dưới đây.

Chúng ta cần thêm:

 • Cây trong công viên và dọc theo đường phố
 • Công viên mới
 • Các biện pháp kiểm soát giao thông
 • Những con đường mòn trong thành phố và trong hệ thống công viên của chúng tôi

Chúng tôi cần cải thiện:

 • Vỉa hè và cảnh quan đường phố
 • An toàn công cộng
 • Công viên
 • Đường xá
 • Truy cập chuyển tuyến

Có quan tâm đến:

 • Nhiều cửa hàng hơn và sức sống kinh tế ở Burien
 • Nhà ở phù hợp với hộ gia đình có thu nhập thấp hơn
 • Thêm nhiều tiện ích công viên để đa dạng hóa hệ thống công viên

Chia sẻ ý tưởng của bạn trong các hội thảo hoặc khảo sát sắp tới

Vẫn còn thời gian để cung cấp ý tưởng của bạn, cả trực tuyến và trực tiếp, về tầm nhìn chung cho Burien vào năm 2044.  

Hội thảo và sự kiện bật lên:

Phản hồi trực tuyến:

Bước tiếp theo

Sau khi hoàn thành giai đoạn xác định tầm nhìn, nhân viên Thành phố sẽ đánh giá tất cả các nhận xét và chia sẻ các chiến lược được đề xuất để cộng đồng xem xét vào cuối mùa đông năm 2023.

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt