Chuyển tới nội dung

Học sinh trình bày tầm nhìn của họ đối với Đại lộ Ambaum và Công viên Đại lộ

Tiếp cận công chúng đối với Nghiên cứu Sử dụng Đất ở Công viên Ambaum và Boulevard bắt đầu bằng việc tiếp cận với giới trẻ. Học sinh trung học đang theo học tại Trường Waskowitz Environmental Leadership Service (WELS) được yêu cầu trình bày tầm nhìn của mình về hành lang Đại lộ Ambaum và khu vực lân cận Công viên Boulevard cho Ủy ban Quy hoạch. Xem các bài thuyết trình của họ bên dưới.

Cơ sở hạ tầng văn hóa và y tế

Công viên và không gian mở

Nhà ở và Môi trường xây dựng

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt