Chuyển tới nội dung

Cuộc họp kinh doanh thường kỳ của Hội đồng thành phố Burien

Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp kinh doanh thường kỳ của Hội đồng thành phố Burien

Tháng Mười 3, 2022 @ 7:00 chiều 10:00 chiều

Hội đồng Thành phố Burien dự kiến sẽ thảo luận về ngân sách 2023–2024. Nhân viên sẽ trình bày ngân sách hoạt động sơ bộ và những thay đổi chính sách tài chính tiềm năng.

Họ cũng sẽ tiếp tục thảo luận về một kế hoạch chiến lược mới.

Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố Burien được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Hội đồng tại Tòa thị chính Burien và hầu như sử dụng phần mềm hội thảo trên web của Zoom.

Tiếng Việt