Chuyển tới nội dung

Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố Burien

Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố Burien

Tháng Chín 12 @ 7:00 chiều 10:00 chiều


Hội đồng thành phố Burien dự kiến sẽ thảo luận về một kế hoạch thực hiện được đề xuất trong việc chi tiêu tài trợ kích thích liên bang để giúp Burien phục hồi sau đại dịch. Họ cũng sẽ thảo luận về kế hoạch tài chính dài hạn như một phần của Ngân sách 2023-2024.

Các cuộc họp của Hội đồng Thành phố Burien được tổ chức trực tiếp tại Phòng họp Hội đồng tại Tòa thị chính Burien và hầu như sử dụng phần mềm hội thảo trên web của Zoom.

Tiếng Việt