Chuyển tới nội dung

Họp Ủy ban Kế hoạch

Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Họp Ủy ban Kế hoạch

Tháng Bảy 3 @ 5:30 chiều 7:30 chiều

Ủy ban Kế hoạch sẽ thảo luận và đưa ra phản hồi về Kế hoạch Toàn diện.

Mời bạn tham dự, tìm hiểu thêm về bản cập nhật Kế hoạch toàn diện và chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận công khai của cuộc họp. Các cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch được tổ chức trực tiếp tại Tòa thị chính Burien, Phòng Hội nghị Tầng 3, 400 SW 152nd St, Burien và qua mạng Phóng.

400 SW 152nd St, Phòng 300
Burien, Washington 98166 Hoa Kỳ
(206) 241-4647
Xem trang web Địa điểm
Tiếng Việt