Chuyển tới nội dung

Shape Your City Open House: Câu chuyện cộng đồng và chiến lược

Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Shape Your City Open House: Câu chuyện cộng đồng và chiến lược

Tháng Tư 18, 2023 @ 6:00 chiều 8:00 chiều

Tiếng nói của bạn có thể giúp định hình tương lai của Burien. Tham gia cùng chúng tôi để thưởng thức đồ ăn và một hoạt động nghệ thuật hợp tác trong một ngôi nhà mở để lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp nhất của Burien đến năm 2044. Kết quả của nỗ lực lập kế hoạch này sẽ định hướng cho việc hoạch định chính sách, kế hoạch hoạt động và ngân sách trong hai mươi năm tới. Điều quan trọng là tiếng nói của cộng đồng hướng dẫn các quy trình lập kế hoạch quan trọng này và hiểu được nơi mọi người có thể sống, làm việc, vui chơi và di chuyển xung quanh Burien là điều cần thiết.

Sẽ có thông dịch viên cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Amharic.

Chúng ta sẽ thảo luận:

  • Nhà ở
  • Công viên
  • chương trình giải trí
  • nghệ thuật công cộng
  • Vận chuyển

Tìm hiểu thêm:

400 SW 152nd St
Burien, Washington 98166 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google
Tiếng Việt