Chuyển tới nội dung

Họp Ủy ban Kế hoạch

Đang tải Sự kiện

« Tất cả Sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Họp Ủy ban Kế hoạch

Tháng Bảy 13, 2022 @ 7:00 chiều 9:00 chiều

Cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch được lên kế hoạch để thảo luận về các quy định về cây.

Các cuộc họp của Ủy ban lập kế hoạch được tổ chức hầu như bằng cách sử dụng phần mềm hội thảo trên web của Zoom.

Tiếng Việt