Chuyển tới nội dung

Tầm nhìn của bạn về Hilltop Park là gì? 

Công viên Hilltop, nằm trong khu phố Boulevard Park, được biết đến với bãi cỏ, cây cối lớn và nét yên tĩnh. Nhưng tương lai của công viên này là gì? Đó là điều mà nhân viên Thành phố Burien đang yêu cầu từ cộng đồng của chúng ta.

Xem các lựa chọn thay thế được đề xuất và thực hiện khảo sát để chia sẻ phản hồi về những gì bạn thích. Cuộc khảo sát kéo dài đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2023.

Chủ đề khái niệm

Khái niệm Kế hoạch Tầm nhìn Công viên Hilltop - Chủ đề Giáo dục Môi trường.
Khái niệm Kế hoạch Tầm nhìn Công viên Hilltop – Chủ đề Giáo dục Môi trường (tải xuống dưới dạng tệp PDF)
Khái niệm Kế hoạch Tầm nhìn Công viên Hilltop - Chủ đề Cộng đồng.
Khái niệm Kế hoạch Tầm nhìn Công viên Hilltop – Chủ đề Cộng đồng (tải xuống dưới dạng tệp PDF)
Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt