Chuyển tới nội dung

Tìm hiểu về Chương trình Tài trợ Khu phố

Bạn đã nghe nói về Chương trình Tài trợ Khu phố của Thành phố Burien chưa? Các đơn đăng ký hiện đang được chấp nhận cho các ý tưởng dự án do cộng đồng lãnh đạo. Chương trình cung cấp tới $5.000 cho mỗi dự án cải thiện cộng đồng được chấp nhận. Các thành viên cộng đồng phải kết hợp khoản tài trợ với lượng nguồn lực địa phương có giá trị tương đương, có thể bao gồm lao động tình nguyện, vật liệu quyên góp, dịch vụ chuyên môn hoặc quỹ quyên góp.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình trực tuyến, hoặc đến gặp nhân viên Thành phố trong Giờ làm việc của Chương trình Trợ cấp Khu phố của chúng tôi để được giải đáp các thắc mắc của bạn.

Giờ hành chính được tổ chức tại Tòa thị chính Burien (tầng ba, Phòng Hội nghị Miller Creek) vào những ngày sau:

Chia sẻ với hàng xóm của bạn:
Tiếng Việt